Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

steigen - stoupat, zvyšovat se
steigen - stieg - gestiegen

helfen - pomoci, pomáhat
helfen - half - geholfen

vergessen - zapomenout
vergessen - vergaß - vergessen

schreiben - psát
schreiben - schrieb - geschrieben

fliegen - letět
fliegen - flog - geflogen

lesen - číst
lesen - las - gelesen

fallen - padat, spadnout
fallen - fiel - gefallen

bleiben - zůstat
bleiben - blieb - gebliebenDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE