Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

werfen - hodit
werfen - warf - geworfen

denken - myslet, myslet si; představit si
denken - dachte - gedacht

lügen - lhát
lügen - log - gelogen

fahren - zavézt
fahren - fuhr - gefahren

bitten - prosit, žádat
bitten - bat - gebeten

trinken - pít
trinken - trank - getrunken

haben - mít
haben - hatte - gehabt

schreiben - psát
schreiben - schrieb - geschriebenDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE