Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

springen - skákat
springen - sprang - gesprungen

werben - dělat reklamu, propagovat
werben - warb - geworben

kommen - přijít, přijet
kommen - kam - gekommen

fangen - chytit
fangen - fing - gefangen

ziehen - táhnout, jít, jet; (pře)stěhovat se
ziehen - zog - gezogen

fliehen - prchnout
fliehen - floh - geflohen

beginnen - začít
beginnen - begann - begonnen

tun - dělat, činit
tun - tat - getanDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE